Framed 2 ادامه ای بر بازی موفقی است که توانست با سنت شکنی در سبک های بازی های موبایل توجه همه را به خود جلب کند.

البته در نسخه ی پیشین نواقصی هر چند ناچیز وجود داشت اما در نسخه ی پیش رو سازندگان با تمام تلاش سعی بر این داشته اند که نواقص نسخه ی قبل را برطرف کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و بازی را بهبود ببخشند.

 

Framed 2

 

داستان المانی است که به ندرت در یک بازی موبایل به آن پرداخته می شود ولی در این عنوان ما شاهد یه داستان به نسبت قابل قبول هستیم که در ادامه ی نسخه ی قبل به وقوع می پیوندد.

 

Framed 2

 

در این بازی، بازیکن کنترل قسمت های مختلفی از یک کمیک را به دست می گیرد تا قهرمان داستان را به سلامت از هر خطری عبور داده و به مقصد برساند. از چالش هایی مانند جابه جایی تکه های یک کمیک تا کنترل المان های دیگری مانند نور و غیره تماما به خوبی خود را نشان می دهند. اما این تمام جنبه های گیم پلی بازی نیست و مخاطب آهسته آهسته به مابقی لایه های بازی پی خواهد برد. هنوز هم به مانند نسخه ی قبل دقت به محیط کلید اصلی فارغ آمدن به چالش هاست.

 

Framed 2

 

از گیم پلی که بگذریم باید درمورد گرافیک بازی صحبت کرد که نسبت به نسخه ی قبل بسیار بهبود پیدا کرده است. محیط ها کمی خوش رنگ تر به نظر می رسند. کاراکترها کمی جزئییاتی بیشتر را با خود دارند و صد البته هنوز به نظر می رسد که  کاراکترها دارای موشن کپچر هستند( انیمیت در کاراکترها بسیار دقیق و طبیعی جلوه می کنند).

Framed 2 یک دنباله بسیار خوب بر عنوانی است که تمام انتظارات مخاطب را برآورده خواهد کرد.